Julkaisuja

Luonnonfilosofian seuran julkaisuja


Seuran 25-vuotisjuhlakirja ja Suntolan kirjat ovat painetussa muodossa saatavilla Tiedekirjan verkkokaupasta, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.

Kullervo Rainio - uutuuskirja 2021: Olevainen (PDF 2,3MB)

Luonnonfilosofian seuran 25-vuotisjuhlakirja: K.V. Laurikainen - Luonnonfilosofian seura 25 vuotta. The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years, Helsinki 2015.

Proceedings of the Workshop Unification in Physics and Philosophy, May 9-11 2019, Porvoo and Helsinki. Journal of Physics: Conference Series, vol. 1466. IOP Publishing Ltd, 2020. Poster. Program. Video.

Tuomo Suntola. Tieteen lyhyt historia – vai pitkä tie luonnonfilosofian ja empirismin kohtaamiseen. Kolmas, täydennetty painos. Espoo ja Helsinki: Physics Foundations Society ja Luonnonfilosofian seura, 2018.

Tuomo Suntola. The Short History of Science – or the long path to the union of metaphysics and empiricism. Third, complemented edition. Espoo and Helsinki: Physics Foundations Society and The Finnish Society For Natural Philosophy, 2018.

Tuomo Suntola. The Dynamic Universe: Toward A Unified Picture Of Physical Reality. Fourth, complemented edition. Espoo and Helsinki: Physics Foundations Society and The Finnish Society For Natural Philosophy, 2018.
Proceedings of the Workshop Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality, May 20-21, 2016 in Helsinki.

Suomalaisen filosofian 'enfant terrible', Kriittinen ajattelija ja tiedepoliittinen keskustelija, Juhlakirja tohtori Pertti Lindforsin 75-vuotispäivänä, Monitieteinen antologia, Luonnonfilosofian seura ry, Otamedia, 2005.

Avartuva ajatus. Luonnonfilosofian seuran 10-vuotisjuhlakirja. Urho Ketvel, Agnes Airola, Tarja Kallio-Tamminen, Seppo Laurema, Kullervo Rainio, Jussi Rastas (toim). Helsinki, 1999.


Muita seuran kautta saatavia kirjoja

 • K.V. Laurikainen: Modernin fysiikan alkeita. WSOY 1968, 162 s.; 10 €
 • K.V. Laurikainen ja Kullervo Rainio: Todellisuus ja kuvajainen. WSOY 1990, 203 s.; 10 €.
 • K. V. Laurikainen: Kantista kvanttiin, filosofiaa fyysikon silmin. Yliopistopaino 1994, 125 s.; 10 €.
 • K.V. Laurikainen: Atomien viesti. Yliopistopaino 1994, 204 s.; 10 €.
 • K.V. Laurikainen: Tieteellä on rajansa. Kvanttiteoria ja todellisuus. Yliopistopaino 1996, 180 s.; 10 €.
 • K.V. Laurikainen: Science Has Its Limits, Ontological Implications of Quantum Theory. University of Oulu Report Series in Physical Sciences, Report No 8, 1997, 91 s.; 10 € (painos loppu)
 • Kohti uutta todellisuuskäsitystä. Juhlakirja prof. K.V. Laurikaisen 75-vuotispäivänä. Yliopistopaino 1990, 175 s.; 15 €
 • Vastakohtien todellisuus. Juhlakirja prof. K.V. Laurikaisen 80-vuotispäivänä. Yliopistopaino 1996, 180 s.; 15 €
 • Avartuva ajatus. Luonnonfilosofian seuran 10-vuotisjuhlakirja. Luonnonfilosofian seura 1999, 297 s.; 20 €
 • Luonnontieteen haaste teologialle ja filosofialle. Luther-Agricola-Seura 2001, 148 s.; 10 €
 • Pauli Annala: Antiikin teologinen perintö. Yliopistopaino 1993, 207 s.; 10 € (painos loppu)
 • Kullervo Rainio: Älyn älyäminen. Minerva 2005, 328 s.; 20 €
 • Kullervo Rainio: Kvantti ja kognitio, dynaamisen psykologian tarkastelua kvantti-viitekehyksessä. Luonnonfilosofian seura 2006, 117 s.; 10 € (painos loppu)
 • Paul Talvio: Mieli ja maailma, todellisuuden monet kasvot. Luonnonfilosofian seura 2005, 102 s.; 10 €
 • Suomalaisen filosofian ’enfant terrible’. Juhlakirja tohtori Pertti Lindforsin 75-vuotispäivänä. Luonnonfilosofian seura 2005, 415 s.; 40 € (painos loppu)
  V.K. Martikainen: Concepts and Mind as Dynamic Memory Systems - Structuring The Human Mental. Edita 2004. 216 s.; 20 €
 • Jaana Utriainen: A Gestalt Music Analysis. Philosophical Theory, Method, and Analysis of Iegór Reznikoff’s Compositions. Jyväskylän yliopisto 2005. 222 s; 15 €.
 • Jaana Utriainen: Uuno Klamin lauluteokset. Hahmoanalyyttisiä  havaintoja ja tutkielmia. 2007.  214s; 30 €.
 • Heikki Mäntylä: Tottakai vai totta...kai. Pohdiskelua totuuksista ja uskomuksista. 2011. 78s; 10 €.
 • Jaana Vainio-Utriainen: Näkökulmia hahmoteorian suuntaukseen taiteessa ja taidekasvatuksessa 1900-luvulla. 2014. 155s; 50 €.

Seuran jäsenten kirjoituksia


Käytyjä keskusteluja


Tuomo Suntola: Faktaa ja Fiktiota. Kommentteja Heikki Mäntylän viestiin ja Eero Bycklingin vastineeseen 2.3.2003. 


Muuta keskustelua