Ohjeita esiintyjille

Luonnonfilosofian seuran hallitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia esiintyjistä ja aiheista, ensisijaisesti Seuran jäseniltä. Voit ehdottaa esitelmää laittamalla viestiä Seuran sihteerille tai puheenjohtajalle. 
Seuran esitelmätilaisuudet alkavat yleensä klo 18.00 ja loppuvat viimeistään klo 19.45. Riittää että saavut 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tule Tieteiden talon (Kirkkokaut 6, 00170 Helsinki)  aulaan ja varmista vahtimestarilta, missä seuran kokous pidetään. Esiintyjällä on käytössään Windows tietokone, projektori, kaiuttimet ja fläppitaulu. Mikäli esitelmäsi on jo varmistettu, lähetä seuraavat tiedot Seuran hallituksen jäsenelle, jonka kanssa olet sopinut esitelmän:

 • Esitelmäsi otsikko ja esim. yhden paragraafin mittainen lyhennelmä.
 • Valitsemasi linkki. Tämä liitetään esitelmäsi otsikon ja tiivistelmän yhteyteen, jotta aiheesta kiinnostuneet voivat silmäillä tutkimistasi etukäteen.
 • Presentaatio esim. Powerpoint tai PDF formaatissa. Presentaatio laitetaan Seuran webbisivuille esitelmän jälkeen.
 • Ilmoita mikäli sinulla on este sille, että esitelmäsi äänitaltiointi tai videotaltiointi julkaistaan Seuran YouTube kanavalla.
 • Ilmoita osallistutko esitelmän jälkeen Seuran tarjoamalle iltapalalle, tyypillisesti Kruununhaassa.


  Esiintyjä voi rakentaa illasta pitkälti sellaisen kuin haluaa. Esitelmän kuitenkin toivotaan täyttävän seuraavat suositukset.

 • Käytä esitelmässäsi sellaista kieltä ja esitystapaa, mikä auttaa myös aihealueeseesi perehtymättömiä ymmärtämään esitelmäsi sisällön.
 • Yleisöllä tulee olla tilaisuus kommentoida esitelmää ja esittää kysymyksiä. Yksi tapa on pitää esitelmä 18.15-19.15, ja antaa loppuaika keskustelulle. Tällöin puheenjohtaja jakaa puheenvuorot. Toinen tapa on ottaa kysymyksiä vastaan esitelmän lomassa.
 • Luonnonfilosofian piirissä voidaan tarkastella laajasti tieteellistä tutkimusta, sen tuloksia, edellytyksiä ja perusteita. Mikäli esität jonkin teorian, tulee teorian lähtöoletukset tuoda esiin. Lähtöoletuksilla tarkoitetaan teorian olettamia luonnonlakeja, sen metafyysistä ydintä tai selittämättömiä selittäjiä.
 • Standardin teorian haastavan teorian tai metodin kohdalla tulee tuoda esiin sen paremmuuden osoittavia objektiivisia mittareita kuten ennusteiden tarkkuus, metodin tehokkuus, selitysten tarkkuus ja syvyys, metafyysinen ja syntaktinen yksinkertaisuus, ymmärrettävyys ja käytettävyys.
 • Esitelmällä tulisi olla suoraa tai epäsuoraa yhteiskunnallista relevanssia tai sovellettavuutta. Toisin sanoin, esiintyjän tulee selittää miksi aihe on tärkeä. Miten esitelmän sisällön yleinen ymmärtäminen ja hyväksyminen edistäisi tiedettä tai yhteiskuntaa, suorasti tai epäsuorasti. Huom. Seuran näkulma ei ole, että esim. taiteesta, filosofiasta tai humanistisista tieteistä yleensä ei olisi hyötyä. Päinvastoin!