10. Paul Talvio 14.4.2001

Paul Talvio 14.4.2001 - Luonnonfilosofian seura

Hyvät Luonnonfilosofit

Tässä vain lyhyt kommentti Rainion kirjeen jiohdosta.

Kullervo toteaa, että voimalaitos muuttuu ihmisen tajunnassa heti semanttiseksi, subjektista riippuvaksi informaatioksi. Mutta mitä muuta informaatiota subjekti voi voimalaitoksesta tiedostaa. Eikö tämä ole ihmiselle ainoa olemassaoleva voimalaitos; katselee, haistelee, koskettelee tai maistelee hän sitä sitten miten tahansa. Eikö kaikki puhe informaatiosta jonakin objektissa itsessään olevana osana ole sekin vain yksi ominaisuus, jonka mieli on tuohon semanttiseen informaatioon laittanut. Ei meillä ole mahdollisuutta puhua mistään ominaisuudesta oliossa sinänsä, vaan aina vain mielemme sille antamista semanttisista piirteistä. ”Olio sinänsä” on todellinen mutta ”ominaisuudet sinänsä” ovat fiktiota. Siksi mielestäni puheet rakenteellisesta ja objektiivisesta informaatiosta ovat vain spekulaatiota.

Mielen toimintaketju vastaanotetun informaation ja ulos tulevan toiminnan välillä saa olla miten monimutkainen tahansa. Olen tarkastellut I/A-muunninta mustana laatikkona eli vain inputin ja outputin kannalta. Toisinaan mustassa laatikossa tapahtuva muunnos vaatii vain deterministisen prosessin toisinaan taas vapaan tahdon käyttämistä. Voisi se olla stokastinenkin, niin kuin Kullervo vapaan tahdon itse asiassa eräissä kirjoissaan mallintaakin. Määrittelemässäni tietoyhteiskunnassa vain deterministiset mustat laatikot on korvattu automaateilla. Jotenkin jää sellainen kuva Kullervon ja Heikin kommenteista, että he mieltävät minun rinnastavan ihmisen koneeseen, kun minä yritän tehdä juuri päinvastoin.

Terv. Paul Talvio