2. Heikki Mäntylä (7.3.2003)

Heikki Mäntylä 7.3.2003 Luonnonfilosofian seura

Kuulimme torstaina jännittävän ja erinomaisen esitelmän Hjalmar Mellinistä. Kiitos Jyrki Tyrkkö. Oli hyvä, että Mellin esiteltiin henkilönä ja matemaatikkona riittävän hyvin jotta hänen ajatuksensa suhteellisuusteoriasta asettuivat oikeaan viitekehykseen.

Minua viehätti Mellinin loogis-filosofinen todistelu. Vaikkei hän tarjonnutkaan vaihtoehdoksi parempaa mallia, ei se mielestäni mitätöinyt hänen suhteellisuusteorian kritiikkiään.

Toisaalta oli vahinko, ettei keskustelulle jäänyt aikaa. Vaistosin ja kuulin tuhahduksista, että vieressäni istuneella prof. Montosella olisi ollut paljon kommentteja. Ehkäpä Mellinin argumentointiin ja sen vasta-argumentointiin voitaisiin palata joskus uudelleen. Luulen, että Paul Talviolla olisi paljon hyödyllistä ja relevanttia sanottavana.

Mellinin ajatus ns. signaalipisteiden suhteellisuudesta ja tarttumisesta kiinni tarkasteltavaan koordinaatistoon oli minulle uusi, jota ei ehkä pitäisi sivuuttaa tuhahduksella. Syntyikö jollekulle muulle ajatuksia tästä?

Kevättalven tervehdyksin

Heikki Mäntylä