4. Jyrki Tyrkkö (17.2.2003)

Jyrki Tyrkkö 17.2.2003 Luonnonfilosofian seura

Tervehdys Paul ja Heikki !

Paulin e-mailiin 16.2. liittyen vieläkin Melliniä ihaillen ja Einsteinia kummeksuen muutama jatkokommentti:

En voi olla samaa mieltä, että " perusajatus on molemmissa teorioissa sama " kuten toteat Paul, ellet nyt tarkoita - kuten kylläkin luulen - vain siinä suhteessa, että kullakin havaitsijalla on oma koordinaatistonsa. Olennaisinta Mellinin kritiikissä on, että hän osoittaa selkeästi Einsteinin epäloogisuuden; Einstein ei pysty johtamaan loogisesti omia kaavojaan peruspremisseistään. Toinen yhtä oleellinen seikka on tämä Mellinin " Lichtprinzip ", jonka voi pelkistää signaalipisteiden jakautumiseksi, kuten siteeratussa junaesimerkissä. Mielestäni asia on juuri niin, kuin sanot: " Välähdyksien jälkeen valopisteet erkanevat. Toiset jäävät ratapenkan suhteen paikalleen ja toiset seuraavat junaa." Tässä kohdassa Einstein erehtyy pahasti - senhän Mellinkin toteaa eli että samanaikaisuus ei ole suhteellista. Täsmentäisin hiukan täydellisyyden vuoksi lausettasi ( lisäys sulkeissa ):" Samanaikaiset tapahtumat siis myös havaitaan samanaikaisina havaitsijoiden liiketiloista riippumatta ( mikäli he eivät liiku omien koordinaatistojensa suhteen )." Se, että koordinaatistot ovat itsenäisiä havaintokehyksiä, ei ole muuta kuin " Galilein suhteellisuusteoriaa ". Sitähän Einstein kuitenkin pyrkii muuttamaan, vetämällä koordinaatistojen vertailuun niiden keskinäisestä liiketilasuhteesta johtuvan mittojen ( aika/matka) muuntumisen (= Lorenzin muunnokset).- Nyt en muista, mahdoinko antaa Sinulle Paul Mellinin artikkelin Über die Empirischen und Logischen Grundlagen der Physik, 1927 Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia, sarja A XXVIII,4. Siinäkin olisi paljon antoisaa luonnonfilosofiaa. Artikkeli on aika pitkä enkä ehkä ehdi sitä ainakaan lähiaikoina kääntämään.

Heikki, antaisin sen mielelläni Sinullekin, jos vain haluat. Voisithan ehkä käännättääkin sen ?? Ajattelin kuitenkin antaa Sinulle vielä myös Mellinin suomeksi Tiedeakatemiassa 1932 pitämän esitelmän tekstin, jotta " me melliiniläiset voisimme vielä resuneerata " hiukan lisää ja hiukan eri vinkkelistä näitä syntyjä syviä.

Terveisin Jyrki