Kokoukset ja tilaisuudet

Luonnonfilosofian seura järjestää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä konferensseja. Seura kokoontuu syys- ja kevätkaudella esitelmä- ja keskustelutilaisuuksiin joka toinen tiistai, yleensä klo. 18.00-19.45 Tieteiden talossa, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Yleisöllä on näihin tilaisuuksiin vapaa pääsy. Seura järjestää myös laaja-alaisia poikkitieteellisiä symposioita, luentosarjoja ja teemailtoja.  Katso myös luettelo menneistä tilaisuuksista. Useista tilaisuuksista on audio- tai videotaltiointi. Tilaisuuksia on myös usein mahdollisuus seurata suorana verkossa. Voit myös osallistua keskusteluun Seuran Facebook-ryhmässä.

 

Tilaisuudet syyskaudella 2024

Luonnonfilosofian seuran teema syksyllä 2024 on Tekoäly ja ihmisyys

Alla on luettelo Luonnonfilosofian seuran tilaisuuksista syksyllä 2024. Useat tilaisuudet  videoidaan, joten ne ovat jälkikäteen katsottavissa Youtubessa, kuten monet aiemmatkin tilaisuudet. 

Tämä luettelo  on vielä alustava ja siihen voi tulla muutoksia ja lisäyksiä. Luentolyhennelmiä lisätää, kun niitä saadaan esitelmien pitäjiltä.  Viranomaisten asettamat kokoontumisrajoitukset saattavat vaikuttaa ohjelmaan.
 

17.9.2024 18.00 - 19.45
sali 104
Erkki Oja: Tekoälyn algoritmit ovat vain tyhmää perusmatematiikkaa
1.10.2024 17.00-19.45
sali 104

Teemailta: Ihminen ja tekoäly

Marja-Leena Linne: Aivot, oppiminen ja tekoäly

Puheeni keskittyy aivotoimintoihin ja siihen, kuinka aivot oppivat ja muokkautuvat jatkuvasti. Erityisesti esittelen aivojen toimintaa ja niiden kykyä oppia ja muistaa, hyödyntäen nykyaikaisilla neurotieteellisillä menetelmillä saatua tietoa aivoista molekyyli-, solu-, soluverkko- ja systeemitasoilla. 

Selitän myös, kuinka käytämme nykyään laskennallisia tietokonemalleja selvittääksemme, miten eri aivoalueet toimivat yhdessä mahdollistaen oppimisen ja muistamisen sekä miten nämä prosessit tapahtuvat solutasolla, kuten synaptisen muovautuvuuden kautta.

Puheen lopussa käsittelen sitä, kuinka aivojen tapa oppia poikkeaa tietokoneiden oppimistavoista ja pohjustan, miten tämä tieto voi vaikuttaa tulevaisuuden tekoälyn kehittämiseen.

Renne Pesonen: Mitä voimme oppia ihmisälystä tekoälyn avulla?

Tekoälyn kehitys toisen maailmansodan jälkeen on vaikuttanut merkittävästi mielenfilosofiaan ja tieteellisiin käsityksiin mielestä.

Mikäli tekoälyjärjestelmät voivat toimia aidosti älykkäästi, ei ihmismielessä kenties ole sen kummempaa filosofista mysteeriä kuin koneälyssäkään: mieli ja ajattelu on aivoissa tapahtuvaa tietojenkäsittelyä. Kriitikoiden mukaan koneet eivät kuitenkaan ole tietoisia ja tuntevia olentoja, eivätkä tekoälyjärjestelmät kykene aitoon luovuuteen tai esimerkiksi ymmärtämään käyttämäänsä kieltä.

Vaikka uudet tekoälyjärjestelmät kykenevät hämmästyttäviin suorituksiin verrattuna vanhempiin malleihin, edelleen ne vain tekevät mitä ne ovat ohjelmoitu tai opetettu tekemään. Siksi ne eivät kriitikoiden mukaan ole aidosti älykkäitä. Ne vain matkivat ihmisälyä enemmän tai vähemmän vakuuttavasti. Esitelmä tarkastelee kriittisesti
tätä kritiikkiä. Tietoisuuden ja älyn suhde on etäinen, eikä ole selvää, mikä rooli tietoisuudella on mielen toiminnan selittämisessä.

Käsityksemme ihmisälystä on usein turhan ruusuinen, ja inhimillistä ymmärrystä sekä luovuutta mystifioidaan. Tutkimusten valossa olemme parempia rationalisoimaan kuin järkeilemään, ja luovuutemme sekä ymmärryskykymme vaikuttavat perustuvan lähinnä opittujen asioiden toistamiseen ja yhdistelemiseen. Kykymme toimia älykkäästi voikin loogisen järjen ja luovan intuition sijaan perustua samankaltaisille mekanismeille, jotka tekevät nykyisistä koneoppimismalleista entistä älykkäämpiä. Kyse on ympäristömme ja rutiiniemme sisältämien toistuvuuksien oppimisesta ja hyödyntämisestä tilanteen mukaan improvisoiden.

 

15.10.2024 18.00-19.45
sali 104
Matti Nykter: Tekoäly terveydenhuollossa ja tutkimuksessa


 
29.10.2024 18.00 -19.45
sali 104

Esa Soini: Robotiikka ja ihmisyys – mitä robotit kertovat meistä


 

26.11.2024 18.00 -19.45
sali 104
Pekka Mäkelä: Tekoäly ja ihmisen vastuu
10.12.2024 18.00-19.45
sali 104
Juha Samela: Yhteenveto - Tekoälyn merkitys luonnonfilosofialle