7. Heikki Mäntylä 12.4.2001

Heikki Mäntylä 12.4.2001 Luonnonfilosofian seura

Hyvät luonnonfilosofit,

Aluksi kiitokset Kullervo Rainiolle. Arvelin aivan oikein, että binäärilukujahan ne nollat ja ykköset arvattavasti edustivat. Muunsin ne kymmenjärjestelmään, mutta siihen loppui kekseliäisyyteni. En hoksannut niitä ASCII-koodin mukaisiksi aakkosiksi vaikka olen itsekin aikoinaan ohjelmoinut Basicilla aika paljon. Hauska pähkinä joka tapauksessa.

Paul Talviolle tekee mieli selventää ajatteluani. Olemme samoilla linjoilla, kun selitämme tiedon ja informaation eroja. Mielessämmehän se tieto syntyy. Käyttämäsi ilmaus exformaatio ja sen muuntuminen tajunnassamme informaatioksi on erittäin havainnollinen. Tästä eteen päin ei prosessia mielestäni kuitenkaan enää voi kutsua vain muunnokseksi: Informaatiosta toiminnaksi (I/A-muunnos). Kuten itsekin toteat, informaation prosessointi tiedoksi on tärkeä vaihe. Tieto sisältää erilaisia osatekijöitä monista informaatioosasista. Se ei kuitenkaan mielestäni ole vain näiden osatekijöiden summa tai synteesi, vaan jotain enemmän. Siihen liittyy valinta ja tahto mitä ja miten infon osatekijöitä käytetään tiedon synnyttämiseen. Tämän takia kutsuin informaatiota vain tiedon katalysaattoriksi. Huolimatta pienistä semanttisista eroista minulla on kuitenkin vahva tunne, että olemme hyvin samoilla linjoilla.

Tarkasti lukien et todellakaan ole väittänyt, että ihminen olisi tietokoneen tai voimalaitoksen kaltainen muunnin. Kuitenkin toistamasi näkemys, että "ihmisen toiminta nimenomaan yhteisön jäsenenä on etupäässä informaation muuntamista toiminnaksi" sekä "ihmisen osalle tietoyhteiskunnassa on siis jäänyt vain (kaikkien) ei determinististen I/A-muunnosten tekeminen." , tökkii mielessäni. Kursivoin muunnos-sanat koska mielestäni ongelma on juuri tämän sanan käyttämisessä tässä yhteydessä.

"Tietoyhteiskunnan" määritelmäsi oli hyytävä juuri sen takia, että nimi on harhaanjohtava. Todellisen tietoyhteiskunnan nimen ansaitsevan yhteiskunnan on yllettävä korkeampiin päämääriin kuin mitä määritelmäsi sisältää. Yhteiskunta, jossa erilaiset muuntimet (deterministiset tai ei-deterministiset) muuntavat informaatiota suoraan äksöniksi yltää omassa käsitteistössäni korkeintaan informaatioteknologiayhteiskunnan arvonimeen.

Helppo tapa tyrmätä arvostelu, joka kohdistuu yleisesti ihannoituun tekniseen kehitykseen, on leimata kritisoija romantikoksi tai impivaaralaiseksi. En halua palata takaisin luontoon enkä kuvittele edes mahdollisesti joskus tulossa olevaa tietoyhteiskuntaa paratiisiksi yhtä vähän kuin nykyistä informaatioteknologiayhteiskuntaa ilmestyskirjan pedoksi. Mutta minua ärsyttää (kuten varmasti reaktioistani hyvin näkyy) virheellisten mielikuvien ja illuusioiden luominen huonosti valituilla käsitteillä. (älykortti, älyvaatteet, tietoyhteiskunta...) Ymmärrän kuitenkin ettei tässä kiukuttelu auta. On ehkä tyydyttävä muuttamaan omia käsitteitä vastaamaan yleistä kielenkäyttöä ja hyväksyttävä tietoyhteiskunta nykyisen yhteisömme kuvaukseksi, kuten aikoinaan oli painetta hyväksyä edistyksellisyys vasemmistolaisuuden synonyymiksi.

Tietämisiin Heikki Mäntylä