1. Heikki Mäntylä (26.10.2001)

Heikki Mäntylä 26.10.2001 Luonnonfilosofian seura

Hyvät luonnonfilosofit,

Uskon, että lähes salintäyteinen yleisö oli tyytyväinen prof. Rauvalan mielenkiintoiseen ja asiantuntevaan esitelmään geenien ja aivotoiminnan välisestä yhteydestä. Hämmästyttävän pitkälle on tutkimus edennyt! Paljon on kuitenkin vielä tutkittavaa. Eli kuten prof. Rauvala totesi: "Mitä pidemmälle ja syvemmälle tutkimuksessa edistytään, sitä enemmän kysymyksiä ilmaantuu." Ei siis olla vielä lähestymässä ihmisen, tai edes ihmisaivojen arvoituksen lopullista ratkaisua.

Tätä taustaa vastaan hämmästytti esitelmöitsijän kannanotto aivojen olemuksesta ja tietoisuudesta. Hänhän totesi (mikäli oikein ymmärsin) , että

- aivot ovat orgaaninen kone

- tämä orgaaninen kone tuottaa tietoisuuden

- siis periaatteessa ihminen voi tehdä koneen (tietokoneen), jolla on tietoisuus. Muistaakseni Kullervo Rainio kommentoi välittömästi, että vaikka ensimmäisen väitteen näkemys hyväksyttäisiinkin, sisältyy toiseen väitteeseen perusvirhe, josta seuraa kolmannen väitteen virheellisyys.

Olen Rainion kanssa samaa mieltä. Mutta kysymyksiä heräsi:

- Kuulinkohan ja ymmärsinköhän asian oikein?

- Kuinkahan yleinen lienee korkeatasoisten tutkijoitten keskuudessa tällainen materialistis-emergenttinen näkemys?

- Kuinka pahasti tällainen ennakkokuvitelma rajaa tutkimuksen näkökulmaa ja muodostuu suorastaan esteeksi huipputuloksille? Vai onko sittenkin niin, että tällainen rajaus itse asiassa auttaakin pitämään jalat maassa, välttämään spekulaatioita ja keskittymään oleelliseen (=detaljitekniikkaan ja erilaisten lääkeaineiden kehittelyyn).?

Ihmettelee

Heikki Mäntylä