15. Jyrki Tyrkkö (9.12.2001)

Jyrki Tyrkkö 9.12.2001 - Luonnonfilosofian seura

Hyvät Luonnonfilosofit, erityisesti Paul Talvio

Paul Talvion ´ainetta ja henkeä tasapainottava´ e-mail 9.12.01 sisältää vahvaa humanistista ihmisitsekritiikkiä, joka on mielestäni tavoittanut kohteensa yksipuolisen julistuksen ja fanaattisen oikeauskoisuuden osalta. Minua miellytti erityisesti PT:n pyrkimys keskustella siitä, " mikä olisi toivottava todellisuus " tulee mieleen Kantin: " Was kann ich hoffen? "

Siihen nähden tuntuu tosin hiukan erikoiselta, että PT kirjeensä alussa antaa " kertauskurssin siitä mitä on ihmisen todellisuus " ; todetaanhan tekstissä myöhemmin näitä ´todellisuuksia´ olevan 6 miljardia erilaista; vastaus Kullervo Rainion kysymykseen todellisuudentajusta ei ehkä kuitenkaan löydy tältä pohjalta.

Tuntuu siltä kuin "humanistit" ( mitä PT sillä tarkoittaneekin ) olisivat jotenkin omituisia tekijöitä ja tulkitsijoita. PT:n mukaanhan humanistit tekevät fysiikan käsitteistä jumalia (!?) - fyysikot kun taas eivät. Lisäksi humanistit muka tulkitsevat ja arvottavat materialismia niin, että vasta sitten siitä tulee vaarallista. Tämä nyt on mielestäni niin poleemista tekstiä, että täytyy näin kohtuuden ystävänä varoittaa: on vaara että PT tulee väärin (?) ymmärretyksi humanistien vihamieheksi tai vähintäänkin vähättelijäksi. Ehkä olisi varmuuden vuoksi hyvä kertoa, mitä PT humanismilla tarkoittaa. Ja löytyykö yhtään humanistia, joka tunnustaisi esitetynlaiset ajatukset hyväksyvänsä ?

Paul Talvio korostaa kirjeessään sinänsä aiheellisesti Jeesuksen ohjetta ja sen myötäistä Kantin maksiimia, jotka kyllä minun käsitykseni mukaan edustavat juuri humanistista elämänasennetta. - Aiheesta enemmän kiinnostuneille suosittelen jatkokeskustelujen varalle Otavan Suuren Ensyklopedian osan 3 sivuja 1866-1868 sekä akateemikko G.H.von Wrightin kirjaa Humanismi elämänasenteena.

Terveisin Jyrki Tyrkkö